Fundacja

jd_gut_2020_207.jpg

Fundacja

Fundacja Małopolskie Szlaki działa jako Przedsiębiorstwo Społeczne i zatrudnia osoby wykluczone z rynku pracy.

Fundacja została ustanowiona w dniu 23 września 2020 roku. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach. (Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203) oraz innych przepisów dotyczących fundacji. Fundacja działa również na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz innych przepisów dotyczących działalności organizacji pożytku publicznego.

Głównym celem Fundacji jest działalność w zakresie ekonomii społecznej oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej.

jd_gut_2020_39.jpg

Celami Fundacji są również:

1) Wspieranie i rozwój turystyki zgodnej z ustawą o usługach turystycznych.

2) Promocja polskiej turystyki.

3) Wspieranie, rozwój, tworzenie nowych atrakcji turystycznych i produktów turystycznych.

4) Wspieranie, rozwój i promocja: turystyki, sportu, kultury fizycznej i każdej aktywności ruchowej mającej służyć poprawie kondycji fizycznej i zdrowiu.

5) Wspieranie grup społecznych i grup lokalnych w organizacji spotkań mających służyć ich integracji, poprawie kondycji fizycznej, rozwoju intelektualnego.

Fundacja została wpisana do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w dniu 11.02.2021 r.

Image
Image

© 2022, Małopolskie Szlaki. Wszelkie prawa zastrzeżone |
Polityka Prywatności |

Logo PrintSoft
© 2022, Małopolskie Szlaki. Wszelkie prawa zastrzeżone